Archivos mensuales: diciembre 2015

Per a un debat serè i enriquidor, però des del coneixement

El debat sobre la futura gestió de l’aigua a la nostra ciutat està fent aparèixer dades i informacions sovint inexactes i oblidant-ne d’altres rellevants que també cal tenir en compte per valorar correctament la gestió duta a terme per Mina, Aigües de Terrassa. Em sembla legítim i convenient opinar sobre el model de gestió de l’aigua que es vol per a Terrassa, sempre que es faci des d’un coneixement suficient de la realitat de l’actual situació i la seva comparació amb les referències del sector més similars, però evitant fer aportacions sobre supòsits apriorístics.

La qualitat del servei d’aigües d’un municipi pot mesurar-se de diferents maneres, des de la regularitat i la pressió del servei al nombre d’avaries per quilòmetre de xarxa, l’atenció comercial i una llarguíssima relació de paràmetres tècnics i de gestió que els professionals del sector procurem tenir permanentment al dia per a poder millorar el resultats, comparant-nos sempre amb altres empreses del sector i del món empresarial en general. En el cas de Mina els puc assegurar que, tot i que sempre hi ha un marge de millora, estem en conjunt més que perfectament situats. La prova d’això és que hem obtingut el reconeixement per part d’entitats inspectores, auditores i supervisores en les certificacions ISO 9001, ISO 14000, EMAS i EFQM, entre d’altres, i en breu n’anunciarem de noves. Segueix llegint