Mina acredita la qualitat en la gestió i el servei amb certificacions oficials

El passat mes de desembre Mina, Aigües de Terrassa va obtenir una nova certificació de qualitat. Es tracta de l’ISO 22000 de gestió de Seguretat Alimentària,  que garanteix la innocuïtat dels aliments durant el transcurs de tota la cadena de subministrament. Molt poques empreses de l’Estat espanyol han obtingut aquesta certificació, algunes de les que el tenen són de Barcelona, Tarragona, Pontevedra i Múrcia.

Aquest mes de març, l’empresa  també ha firmat un conveni amb la Unió de Consumidors de Catalunya (UCC), amb el qual aquesta entitat avala que Mina compleix amb escreix la normativa bàsica de consum, que tota la documentació contractual amb els clients és clara i comprensible, que les seves oficines tenen l’accessibilitat adequada i que la UCC serà la mediadora, si s’escau, en qualsevol desacord en la resolució de queixes o reclamacions.

La nova certificació i el conveni amb la UCC confirmen l’esforç de Mina, Aigües de Terrassa en la seva permanent aposta per l’excel·lència en el servei i fa un pas més per garantir la qualitat i seguretat sanitària de l’aigua que se subministra als clients i també per millorar la seva atenció al públic. En aquest sentit, Mina té en l’actualitat set segells o acreditacions, entre les quals el segell EFQM 400+, l’ISO 9001 i l’EMAS, que certifiquen la qualitat del servei i de la seva gestió empresarial.

El primer segell que va obtenir Mina va ser l’ISO 9001, l’any 1998, sobre el sistema de gestió de qualitat. És una norma internacional que es basa en el sistema de millora contínua i que aconsegueix obtenir beneficis cap al client i avantatges cap a la mateixa empresa.

El desembre del 2000 Mina va aconseguir l’ISO 14001 de gestió mediambiental, convertint-se en la primera entitat catalana del sector en aconseguir-la per als serveis de distribució d’aigua. Aquest segell proposa una sistemàtica eficaç i flexible per ajudar les o gestionar i millorar de forma contínua la seva tasca ambiental

També té verificat el Sistema de Gestió Ambiental EMAS  (Eco-Management and Audit Scheme), aconseguit el 2002, i que va una mica més enllà de l’ISO 14001, ja que a més de verificar tot el que es requereix en aquest segell també aporta requisits addicionals, com per exemple el subministrament periòdic d’informació ambiental a través d’un document públic sobre quin és el comportament ambiental, en aquest cas de Mina, Aigües de Terrassa. És a dir, l’EMAS és un sistema de gestió ambiental que vol fomentar l’adaptació de les empreses a mètodes de producció i comercialització que tinguin un menor impacte mediambiental i permetre que aquesta informació sigui accessible al públic i a altres parts interessades.  De fet, Mina va ser la primera empresa del sector de proveïment i sanejament a Espanya i una de les 30 primeres a nivell europeu en poder inscriure’s en aquest registre de la Unió Europea.

El juliol del 2002, es va aconseguir l’Avaluació de la competència tècnica del laboratori ambiental de Mina, Aigües de Terrassa amb l’acreditació ENAC, segons la norma UNE-EN ISO 17025 a partir de la qual es poden realitzar anàlisis fisicoquímiques d’aigües continentals, residuals i de consum i també anàlisis microbiològiques d’aigües de consum.

Mina també té el prestigiós segell europeu EFQM 400+ per l’excel·lència en la seva gestió empresarial, aconseguit el 2012, i també la seva homologació internacional Recognised for Excellence 4 estrelles. És en l’actualitat l’única empresa del sector de proveïment i sanejament d’aigua de l’Estat que el té. El model EFQM és un marc de treball per a l’autoavaluació de les organitzacions, en què s’ajuda a identificar els punts forts i les àrees de millora en relació als objectius de l’entitat. És un referent per a les empreses de l’Estat i de la Unió Europea.

Aquest mes de gener passat, del 2016, Mina va obtenir l’acreditació internacional OSHAS 18001, de gestió de la Seguretat i la Salut Laboral, en l’àmbit intern. Així, el segell especifica els requisits per un sistema de gestió de la seguretat i la salut en el treball per aconseguir una organització que controli els possibles riscos i millori el seu acompliment.