Archivos mensuales: agosto 2016

El compromís de Mina

Mina, Aigües de Terrassa va presentar l’any 2009 la seva Carta de Compromisos, amb la què pretenia expressar la seva ferma voluntat de servir a les persones, famílies, empreses i institucions de Terrassa. Amb aquest document, la companyia es comprometia a subministrar aigua sana i de qualitat, d’acord amb la legislació sanitària vigent i amb els seus sistemes de Gestió de Qualitat i Medi ambient (certificats segons les normes ISO 9001, 14001 i 22000, així com amb el reglament CE 761/2001 (EMAS), el Segell d’Excel·lència Europea en la gestió EFQM 400+ i el Sistema de Gestió de la Seguretat i Salut Laboral OHSAS 18001 i l’acreditació ENAC per al Laboratori d’Anàlisi Mediambiental.

Actualment, la Carta inclou nou compromisos –el 2012 se’n van afegir dos als set inicials-. Entre d’altres, hi ha el compromís d’instal·lar el comptador a un habitatge en un termini màxim de dos dies laborables a partir de la formalització del contracte d’alta de subministrament, el de comunicar l’excés de consum dins un termini màxim de dos dies, el de facturar els consums sense errors en les lectures i preus aplicats i, si el client/a detecta incorreccions, refer la factura en un termini màxim de tres dies, i el de resoldre les reclamacions comercials en un màxim de quatre dies. Sigue leyendo El compromís de Mina