Archivos mensuales: noviembre 2016

Mina i el desenvolupament de Terrassa

Mina Pública d’Aigües de Terrassa, SA va ser fundada per un col·lectiu de terrassencs el 1842, al saló de plens de l’Ajuntament, amb l’objectiu de dotar d’aigua a la població i a la indústria, en plena implantació de la revolució industrial a la nostra ciutat (aleshores vila).

L’orientació cap el desenvolupament econòmic i social es feia palès en el seu reglament fundacional, que posava de relleu que el destí dels cabals que es captessin era la indústria i la població. Aquesta contribució al desenvolupament va donar lloc a un període de creixement important de l’activitat econòmica i de creixement demogràfic al municipi.

Dècades més tard, la companyia va voler contribuir des d’una altra vessant a la millora de la productivitat i eficiència de la indústria local, mitjançant la construcció de set “fàbriques” amb els corresponents salts hidràulics que generaven energia posada a disposició de les empreses que s’hi allotjaven. Malauradament els períodes de sequera que es van produir a finals del segle XIX no van permetre mantenir aquesta activitat.

Mentrestant, Mina es preocupava per Sigue leyendo Mina i el desenvolupament de Terrassa

Mina no aplica cap augment sobre la tarifa de l’aigua des del 2014

  • Terrassa està a la franja baixa de les tarifes catalanes d’aigua, en relació al consum mig actual de 21m3/trimestre
  • Els imports sobre els resultats del gestor, cal tenir en compte que són els de tota la companyia, és a dir, del grup de societats, que inclou el d’altres companyies filials o participades

En el context del debat sobre la futura gestió de l’aigua a Terrassa, s’han publicat diferents informacions, algunes de forma reiterada, sobre els increments de preus del proveïment de la companyia gestora del servei, dades que s’ofereixen sense cap tipus de relació amb altres factors i elements determinants en la seva concreció, a banda de presentar-les sense el mínim rigor tècnic.

Per exemple, quan s’esmenta l’increment del preu de les tarifes de l’aigua i es compara amb l’IPC estatal, i no el de Catalunya que va ser superior, no es concreten altres factors que incideixen en els increments del cost del servei com poden ser

  • les despeses energètiques,
  • les laborals,
  • les fiscals,
  • o les de compra d’aigua en alta a ATLL,

totes elles amb increments superiors a l’IPC del període de referència 2003-2015, especialment en alguna d’elles com la compra d’aigua que va tenir augments anuals superiors, arribant inclús en un sol any al 70% d’increment.

Tampoc es té en consideració, ni es compara, amb l’augment mig del preu de l’aigua a Catalunya durant l’esmentat període, que segons els estudis publicats per ASAC (Agrupació de Serveis d’Aigua de Catalunya) va superar el 110%, o en comparació amb les ciutats de la nostra mida i àmbit geogràfic proper.

A més, cal no oblidar Sigue leyendo Mina no aplica cap augment sobre la tarifa de l’aigua des del 2014

Mina segueix les indicacions de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Mina segueix en tot moment les indicacions de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. L’Ajuntament de Terrassa va informar recentment que Mina no li està proporcionant totes les dades necessàries per al procés de final del contracte per a la gestió de l’aigua. Seguint les indicacions de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, l’única informació que Mina no ha facilitat és la relativa a la identificació dels seus clients amb les seves dades bancàries, així com els noms i salaris dels treballadors.

Per tal de complir la llei, Mina va sol·licitar a l’Autoritat un informe en el qual se li indiqués en quin moment Mina hauria de cedir aquestes dades a l’Ajuntament o tercers, en cas que no tornés a ser la gestora de l’aigua. Segons el Dictamen, Mina només ha de cedir les dades de caràcter personal dels fitxers responsabilitat de l’empresa, que estiguin vinculats a la prestació del servei, amb una antelació “prudencial” al moment en que es conegui amb certesa el futur prestador del servei. Un cop produïda la cessió, els usuaris serien informats en els tres mesos següents.

Mina garanteix l’aigua a totes les famílies ateses per Serveis Socials

Mina segueix un conjunt de mesures per garantir que l’aigua arribi a tothom, independentment de les seves circumstàncies. Seria ben absurd el fet que, existint persones amb dificultats d’accés a l’aigua, el compromís social que ha determinat sempre les accions d’aquesta companyia arrelada a Terrassa i, per aquest motiu, amb vinculació directa amb els seus ciutadans, es basés únicament en accions com ara fer aportacions d’aliments al Rebost de Terrassa o col.laborar amb entitats locals que treballen per la reinserció de persones amb alguna discapacitat o amb les famílies de malalts oncològics.

És ben lògic que, a banda d’aquestes i moltes altres accions, la primera que ha de desenvolupar Mina és la de servir l’aigua a tothom que la necessita. Així ho fa i, per aquest motiu,  Mina assegura el subministrament a tots els usuaris que Serveis Socials indica que es troben en situació de vulnerabilitat.

D’aquesta manera, Mina es coordina sempre amb Serveis Socials per conèixer la situació dels abonats que tenen dificultats per fer front al pagament del servei, i no talla mai l’aigua a cap client si no té la seva indicació expressa segons la qual l’afectat no es troba en situació de vulnerabilitat. Sigue leyendo Mina garanteix l’aigua a totes les famílies ateses per Serveis Socials

Comunicat de la CECOT, la Cambra de Comerç de Terrassa i la Cambra de la Propietat

Us adjuntem aquí el comunicat íntegre de la CECOT, la Cambra de Comerç de Terrassa i la Cambra de la Propietat:

La Cambra de Comerç i Indústria, la Cambra de la Propietat Urbana i CECOT defensen el model de gestió público-privada

LES INSTITUCIONS ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS TERRASSENQUES DEFENSEN UNA GESTIÓ MIXTA DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA I DEMANEN TENIR VEU EN EL PROCÉS PARTICIPATIU DE DEBAT

Les institucions terrassenques, que reclamen tenir veu en el procés participatiu, veuen precipitat adoptar un canvi de model de gestió sense garanties d’eficiència i eficàcia

Les institucions empresarials i ciutadanes alerten que prescindir de la capacitat tecnològica, especialització i coneixement d’un partner tecnològic professional pot comprometre la qualitat del servei, la seva regularitat i competitivitat vers les necessitats de les empreses i la societat en general

Per als representants empresarials i ciutadans, un model de gestió público-privada garantiria que s’evitin repercussions en l’encariment de les tarifes i exclouria increments en la fiscalitat municipal

Terrassa, 28 de setembre de 2016. La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa, CECOT i la Cambra de la Propietat Urbana de Terrassa i Comarca reclamen una presència activa en el procés participatiu de debat sobre el futur del model de gestió del servei de subministrament a la ciutat de Terrassa. Davant de la finalització del contracte de la concessió de la gestió del servei per part de Mina el proper desembre que, de fet, s’ajornarà fins al juny de 2017 després del període de pròrroga, i la decisió majoritària dels grups municipals de l’Ajuntament de Terrassa de rescindir l’acord per passar d’un model de gestió privat a un altre completament públic, els representants institucionals expressen la necessitat d’analitzar en profunditat els efectes del nou paradigma de gestió en termes d’eficiència i eficàcia.

El col·lectiu institucional advoca per la Sigue leyendo Comunicat de la CECOT, la Cambra de Comerç de Terrassa i la Cambra de la Propietat