Mina segueix les indicacions de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Mina segueix en tot moment les indicacions de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. L’Ajuntament de Terrassa va informar recentment que Mina no li està proporcionant totes les dades necessàries per al procés de final del contracte per a la gestió de l’aigua. Seguint les indicacions de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, l’única informació que Mina no ha facilitat és la relativa a la identificació dels seus clients amb les seves dades bancàries, així com els noms i salaris dels treballadors.

Per tal de complir la llei, Mina va sol·licitar a l’Autoritat un informe en el qual se li indiqués en quin moment Mina hauria de cedir aquestes dades a l’Ajuntament o tercers, en cas que no tornés a ser la gestora de l’aigua. Segons el Dictamen, Mina només ha de cedir les dades de caràcter personal dels fitxers responsabilitat de l’empresa, que estiguin vinculats a la prestació del servei, amb una antelació “prudencial” al moment en que es conegui amb certesa el futur prestador del servei. Un cop produïda la cessió, els usuaris serien informats en els tres mesos següents.