Archivos mensuales: enero 2017

Mina novament reconeguda per la seva gestió

  • Mina, Aigües de Terrassa renova per segona vegada el Segell d’Excel·lència en la gestió EFQM 400+

Mina inicia 2017 amb bones notícies per a tots els usuaris, així com els professionals que formen part de l’organització. La companyia ha renovat, per segona vegada i malgrat les dificultats de l’entorn, el Segell d’Excel·lència Europea en la Gestió Empresarial, EFQM 400+ i la seva homologació «Recognised for Excellence 4 stars», que li va ser atorgat l’octubre del 2012, de manera pionera a Espanya entre les empreses del sector. La puntuació obtinguda en aquesta segona renovació ha estat sensiblement millor que la del 2014, any en el qual Mina ja es va situar en el rang d’entre 450 i 500 punts.

Aquest reconeixement a l’excel·lència en la gestió empresarial és el model de qualitat definit per la Fundació Europea per a la Gestió de Qualitat, (European Foundation for Quality Management) amb l’objectiu d’estimular i ajudar les organitzacions europees a participar en activitats de millora que les portin a l’excel·lència en la gestió empresarial, en la satisfacció dels seus clients i dels seus empleats, en el seu impacte social i en els seus resultats empresarials, donant suport als equips de direcció d’aquestes organitzacions en l’acceleració del procés de convertir la Gestió de Qualitat Total en un factor decisiu per aconseguir una posició de competitivitat global.

EFQM és una fundació sense ànim de lucre creada el 1988 pels presidents de 14 importants companyies europees, sota els auspicis de la Comissió Europea, amb seu a Brussel·les i que compta amb més de 600 membres, des de petites companyies fins a grans multinacionals, instituts d’investigació, escoles de negocis i universitats, repartits en més de 55 països.

Sigue leyendo Mina novament reconeguda per la seva gestió

Mina, Aigües de Terrassa és una empresa amb afany de lucre?

Alguns mitjans de comunicació s’han fet ressò d’uns informes dels serveis jurídics municipals o encarregats per l’ajuntament en els quals s’esmenta un suposat “no afany de lucre” de la proposta formulada per Mina l’any 1941, com a premissa per a l’adjudicació del contracte per  a la gestió de l’abastament a la ciutat que va finalitzar el mes de desembre de 2016.

Cal puntualitzar i contextualitzar algunes qüestions.

És cert que quan es va tancar el contracte de 1941, l’industrial terrassenc, Josep Badrinas Sala, en la seva proposició, va parlar d’un posicionament “patriòtic”. Però situem les coses al seu lloc, Badrinas actuava com a representant de l’Institut Industrial Tèxtil, i per aquesta institució l’essencial de la proposta era garantir els cabals d’aigua suficients per a l’activitat empresarial, especialment la del sector de tints i acabats. Com ho era també la del miler de ciutadans i d’empresaris de tot ordre que van subscriure l’ampliació de capital necessària per escometre la portada d’aigües des del riu Llobregat. En plena postguerra civil el més important de tot era la recuperació econòmica i social de la ciutat. I en el marc del debat per tancar el contracte de 1941, un va parlar de “posicionament patriòtic”, i la Comissió Gestora de l’Ajuntament, a través del seu regidor d’Hisenda, va esmentar el concepte de “fins no lucratius”.

No hi ha més que això. Perquè el compromís final convingut per Mina amb l’ajuntament de la ciutat, mitjançant el contracte de 9 desembre de 1941, estableix clarament que la companyia podrà obtenir el seu just benefici industrial amb els romanents de l’explotació del servei, reservant-se l’ajuntament una participació del 5% dels ingressos derivats de la venda d’aigua, renunciant però a exigir diferents tributs i taxes a l’empresa contractista.

Sigue leyendo Mina, Aigües de Terrassa és una empresa amb afany de lucre?