Diàleg

Es parla molt de què és Mina, Aigües de Terrassa; de quines són les seves accions en el futur model de gestió de l’aigua de Terrassa o quina és la seva ètica. En primer lloc, Mina és una empresa amb 175 anys d’història, una fita que no hauria estat possible si hagués fet malament les coses; celebrem doncs que el pas del temps ens hagi reconegut la feina ben feta.

Des de Mina gestionem el servei d’aigua a Terrassa, Ullastrell, Viladecavalls, Rellinars i, de forma parcial, a Vacarisses. Des d’aquesta gestió no només ens limitem a assegurar que l’aigua arribi als domicilis, sinó que també vetllem perquè aquesta aigua superi tots els controls analítics i, per tant, tingui la qualitat sanitària per a totes les activitats quotidianes domèstiques o que les indústries puguin, cada dia, tenir un bon servei d’aigua, de forma que no els calgui preocupar-se ni per la seva disponibilitat, ni per la seva qualitat. Alhora, un dels nostres principals reptes és actuar amb la màxima celeritat, de forma que quan es produeixi una incidència operativa en el servei, puguem solucionar-la abans que la seva repercussió arribi a afectar els nostres clients.

Per prestar un bon servei i homogeni a tota la ciutat, Mina va absorbir, adquirint amb els seus propis recursos, tota una sèrie de companyies privades que operaven a la ciutat, l’última de les quals va ser Aigües de Can Parellada, als anys vuitanta del segle passat. Per això, l’empresa, que mai ha negat la competència municipal sobre el servei, defensa la seva titularitat sobre una part d’aquest servei a Terrassa. Es tracta d’una excepcionalitat, és cert, però el cas és que hi és i que hem d’abordar-la de la millor manera possible per a tothom.En segon lloc, Mina, si és alguna cosa, som els 129 treballadors (i alhora ciutadans) que fem la nostra feina de la millor manera que la sabem fer; som un equip de professionals que estem al servei dels nostres clients i de la ciutadania en general, i que respectem les institucions democràtiques i els seus representants polítics.I precisament, perquè estem convençuts de la bona feina i volem continuar endavant amb aquesta tasca, hem plantejat la nostra proposta en el marc del debat obert sobre el futur model de gestió de l’aigua. Nosaltres hem parlat de gestió mixta, i ho hem fet públicament perquè no hem tingut l’oportunitat de parlar-ne d’una altra manera. Creiem que aquest model (totalment obert quant als principals paràmetres) podria ser una molt bona solució per continuar prestant un bon servei a la ciutat sense un cost afegit per a l’administració, i a la vegada garantir que aquesta administració exerceixi un control efectiu. La proposta de gestió mixta de Mina no suposa el descrèdit de l’administració; representa la voluntat de voler aprofitar l’experiència, la tecnologia puntera i el coneixement de Mina, junt a la capacitat de control de la gestió delegada de l’administració.Convé recordar que, quan es parla de privatització, en realitat del que s’està parlant és de gestió privada, i no pas de que l’aigua passi a ser de propietat privada.

En tercer lloc, és públic que la ciutadania no està preocupada pel model de gestió de l’aigua a Terrassa; és l’opinió que copsem al carrer i també ho hem vist publicat en alguna enquesta realitzada sobre una mostra ben representativa. Tot i així, entenem com un exercici de maduresa democràtica que tothom pugui disposar de tota la informació possible per poder crear la seva opinió de manera responsable i poder intervenir en la presa de decisions aportant també la seva visió. En relació a les qüestions legals, totes les propostes i actuacions realitzades per Mina descansen en la màxima legalitat. No només hem proporcionat a l’Ajuntament la informació requerida (amb l’excepció d’unes dades personals dels nostres empleats i dels nostres clients, emparant-nos en una consulta prudent feta a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades), sinó que la proposta d’empresa mixta entre l’Ajuntament i Mina és totalment legal, afirmació avalada per importants i reconeguts experts en Dret Administratiu. Al bloc de Mina, Aigües de Terrassa hem publicat diversos escrits sobre aquestes qüestions. Els convidem a llegir-los.

En quart lloc, s’ha posat sobre la taula la qüestió de la judicialització, tot criticant que Mina hagi presentat recursos davant els acords del ple municipal. Des de Mina no fem més que defensar uns drets i uns posicionaments que interpretem com a legítims davant una decisió de l’administració contrària a la nostra manera de veure les coses. Per això, Mina ha interposat  i, si s’escau, interposarà recursos, com a única via legal possible d’intentar evitar que les decisions de l’administració que ens afecten esdevinguin fermes, quan ni tan sols les hem pogut parlar amb l’Ajuntament de la ciutat.

I en cinquè lloc, hi ha qui afirma que la gestió directa és més eficient que el model que defensa Mina. No volem entrar en quin model és millor o pitjor, segurament trobaríem exemples bons i no tan bons d’ambdós sistemes; però el cert és que cada cas és diferent i cal analitzar-lo en profunditat en base a circumstàncies concretes com ara l’origen i la disponibilitat de recursos, la qualitat de la prestació del servei, el preu de la tarifa i altres indicadors. En qualsevol cas, sí que volem posar de manifest que el procés de captació, distribució i subministrament d’aigua a Terrassa és singular per la multitud d’aspectes i factors que hi intervenen, i que el nostre coneixement en l’àmbit que gestionem, l’experiència adquirida durant dècades, l’accés a la innovació i darrera tecnologia, junt amb el fet que disposem d’importants projectes per desenvolupar i implantar en el futur més proper, estratègics tots ells per continuar amb la millora del servei, pensem que si més no, la proposta de Mina hauria de tenir-se en consideració.

Tenim la quarta tarifa més econòmica de les grans ciutats de Catalunya. En les enquestes de satisfacció, amb un interval de confiança del 95%, els clients de Terrassa ens atorguen una nota per sobre de 8 en la major part d’una quinzena de conceptes analitzats. Tenim una carta de compromisos amb un grau de compliment del 96,05%. I ho comuniquem i ho fem públic amb orgull i plena satisfacció, perquè és el resultat, al nostre entendre, de la bona feina feta i perquè tots aquests indicadors es basen en dades objectives, demostrables i auditables. I amb tot el convenciment també els diem que estem preparats per afrontar el futur i continuar treballant per millorar el servei.

Des de fa temps, la reivindicació de Mina en tot aquest procés està sent demanar diàleg, peça clau en democràcia. En aquesta ocasió, a més de reclamar diàleg, apel·larem a l’empatia de tots aquells que, d’una manera o una altra estem involucrats en aquest procés.