Archivos mensuales: marzo 2017

Discurs del President de Mina, Marià Galí a l’acte de celebració dels 175 anys de l’empresa

Hble. Sr. Conseller de Territori i Sostenibilitat; Il·lm. Sr. Alcalde de Terrassa; Alcaldes I Alcaldesses, regidors(es); Presidents d’institucions i entitats; altres càrrecs de les administracions local i autonòmica; senyores i senyors:

En primer lloc, un agraïment especial per la seva assistència a aquest acte, commemoratiu del 175è aniversari de la fundació de la societat que m’honoro en presidir, específicament a l’Hble. Sr. Conseller i a l’Il·lm. Sr. Alcalde.

Mina 175 anys
El President de Mina, Marià Galí, al Centre Cultural de Terrassa

En segon lloc, una gran i sentida felicitació per a les persones que avui han estat distingides per la seva dilatada col·laboració a l’empresa.  Elles són el testimoni de moltes d’altres que amb predisposició i treball diari, han fet possible, des del punt de vista humà i laboral, que hàgim complert aquest aniversari, sense totes elles, els centenars d’elles que han prestat els seus serveis al llarg dels anys, això seria impossible.  Gràcies, moltes gràcies a tots i a totes.

En tercer lloc, un reconeixement a tots aquells altres col·lectius que, amb la seva confiança i contribució, han possibilitat també tal efemèride. Em refereixo a clients, proveïdors, accionistes, directius i consellers, socis estratègics, altres entitats de la societat civil amb les que hem cooperat, i també als polítics i tècnics de les administracions locals i autonòmica amb les que hem treballat conjuntament per tirar endavant i progressar en la gestió de l’aigua que tenim encomanada. Sigue leyendo Discurs del President de Mina, Marià Galí a l’acte de celebració dels 175 anys de l’empresa

Coneixement, innovació i tecnologia per a una gestió de qualitat de l’aigua

Mina aposta per la construcció d’una planta d’osmosi inversa per a garantir una millora en la qualitat organolèptica

Mina, Aigües de Terrassa fa 175 anys que treballa en la gestió de l’aigua, apostant sempre per la innovació, la tecnologia i el coneixement, com a eines essencials per a garantir una gestió de qualitat.

Amb aquest compromís Mina va impulsar l’any 2009 una carta de compromisos per la qual l’empresa es compromet a complir amb els terminis de prestació del servei, però també es compromet a garantir la qualitat de l’aigua i la transparència en la informació dels propis compromisos. Així mateix, a tall d’exemple, Mina es compromet a avisar en el termini de dos dies dels excessos de consum als usuaris ja siguin domèstics, comercials o industrials; resoldre les incidències a la xarxa de distribució (rebentaments) en menys de 40 minuts, o destinar el que resulti dels incompliments de la pròpia carta a accions mediambientals i socials. Sigue leyendo Coneixement, innovació i tecnologia per a una gestió de qualitat de l’aigua