El Laboratori Ambiental de Mina, Aigües de Terrassa, referent del sector de l’anàlisi de l’aigua

  • El centre aposta per la inversió en equips d’alta tecnologia per a oferir les tècniques analítiques més avançades.
  • El laboratori, amb més de 50 anys d’experiència, analitza aigües de tot tipus: naturals, de consum, de circuits interiors i torres de refrigeració, de piscines i residuals.

El Laboratori Ambiental de Mina, Aigües de Terrassa és un referent en el sector per la seva especialització en l’anàlisi de l’aigua. El centre, amb més de 50 anys d’experiència, ofereix tot tipus d’operacions, des de la presa de mostres fins al tractament estadístic de resultats, a través de l’ús de mètodes oficials d’anàlisi i les tècniques més innovadores. El laboratori analitza aigües de tot tipus: naturals (procedents de pous, rius i embassaments), de consum, de circuits interiors i torres de refrigeració, piscines i residuals. A més, ofereix altres serveis analítics com controls microbiològics ambientals i estudis del nivell sonor.

Entre les seves principals actuacions destaca l’anàlisi de l’aigua per al consum, on certifica que aquesta compleix amb la legislació i els requisits normatius vigents així com amb les exigències sanitàries. Per garantir el control continu disposa de mesuradors que avaluen les dades minut a minut les 24 hores del dia.

ISO 22000

El laboratori opera de forma transversal, ja que dóna servei a tots els sectors relacionats amb l’aigua o amb factors mediambientals; entre ells, hospitals (per a processos relacionats amb la diàlisi), centres de rehabilitació, residències, escoles, hotels, establiments industrials i equipaments municipals.

L’obtenció l’any 2002 de l’acreditació d’ENAC (Entitat Nacional d’Acreditació), segons la norma UNE-EN ISO / IEC 17025 posa en valor la professionalitat del laboratori. Així mateix, juntament amb l’empresa matriu Mina, Aigües de Terrassa disposa dels certificats segons les normes ISO 9001, 14001, 22000, 18001, Registre EMAS i el Segell d’Excel·lència en Gestió EFQM 400+.

Per a dur a terme el seu treball de forma eficient, el laboratori utilitza una estricta programació anual d’acord amb l’autoritat sanitària, que és qui marca les directrius de control de l’aigua de consum. Posteriorment es realitzen els processos analítics pertinents i es verifica que el resultat entri dins els paràmetres permesos. Addicionalment es realitzen controls de qualitat de les anàlisis.

Laboratori Ambiental de Mina, Aigües de Terrassa

Al llarg dels anys, el laboratori ha apostat per invertir en l’equip més avançat a nivell tecnològic. Per això ha incorporat maquinària de biologia molecular, un espectrofotòmetre d’emissió atòmica amb plasma acoblat capaç de detectar i analitzar de forma simultània més de vint metalls, un cromatògraf de gasos per a l’anàlisi de components orgànics halogenats i un cromatògraf iònic, que permet separar els ions i les molècules polars per a mesurar i detectar anions i cations. Al centre també es duen a terme anàlisis seqüencials amb ADN per a determinar i quantificar certs tipus de legionel·la, un procés que només realitzen els laboratoris més avançats. Tot això permet assegurar la qualitat de l’aigua segons els criteris d’exactitud i precisió sense dependre d’entitats externes. Aquesta tecnologia, juntament amb un personal altament qualificat, situa el Laboratori Ambiental de Mina entre els millors centres d’Europa, segons la valoració dels exercicis d’intercomparació.

El Laboratori Ambiental de Mina està treballant intensament per a seguir adaptant les noves tecnologies d’anàlisi i de gestió de les dades, amb l’objectiu d’augmentar encara més la fiabilitat dels resultats.