Archivos de la categoría Sin categoría

El compromís social de les empreses

  • Article d’opinió: Marià Galí (President de Mina, Aigües de Terrassa) al Diari de Terrassa.

Més enllà del que preveu la legislació i dels objectius empresarials, les empreses tenim un compromís social que s’exemplifica amb la Responsabilitat Social Corporativa.

Amb la voluntat de donar continuïtat i reforçar la política de responsabilitat social que portava a terme Mina, Aigües de Terrassa, l’any 1999 vam constituir la Fundació Mina. La seva creació responia al desig d’organitzar i potenciar totes les iniciatives en les que Mina estava immersa i responent al Codi d’Actuació amb el que s’havia dotat la companyia, que es fonamentava en la voluntat d’acomplir la legislació, la creació de benestar social, el respecte al medi ambient, la millora contínua dels productes i serveis i el legítim desenvolupament econòmic. Així, la creació de la Fundació obeïa a una reflexió profunda sobre què érem, què volíem ser i com volíem actuar com a entitat empresarial.

La imagen puede contener: 2 personas

Sigue leyendo El compromís social de les empreses

L’ús de canonades de fibrociment no suposa cap risc per a la salut

L’Agrupació de Serveis d’Aigua de Catalunya (ASAC), amb motiu de la controvèrsia sobre les canonades de distribució d’aigua que estan construïdes amb fibrociment, ha emès una nota aclaridora on trasllada als usuaris tota la informació de la que disposa.  En ella especifica que  no existeixen evidències ni s’ha demostrat científicament que aquestes arrosseguin fibres al transitar l’aigua per dins d’elles.

Al text, l’ASAC afirma que segons l’Organització Mundial de la Salut no hi ha cap estudi que demostri que el potencial alliberament d’amiant des de les canonades a l’aigua hagi provocat, per la ingesta d’aquesta, cap increment de risc de patir càncer. És degut a això que tant la legislació sanitària europea com l’espanyola no preveuen la realització de controls a l’aigua per avaluar el nivell de fibres d’amiant que les aigües servides als usuaris i consumidors puguin contenir (com sí fa amb molts d’altres paràmetres el Reial Decret 140/2003 del 7 de febrer, pel que s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà).

Sigue leyendo L’ús de canonades de fibrociment no suposa cap risc per a la salut

Forta aposta per la reinversió i millora de les infraestructures

Mina, Aigües de Terrassa ha invertit durant el periode 2007-2016 fins a 32.634.000 euros en les seves pròpies infraestructures. Aquesta xifra suposa una ràtio d’inversió continuada del 22,49% respecte de la facturació. A més, l’any 2016 es va fer un sobreesforç i la ràtio va augmentar 3,5 punts, arribant fins al 25,88% del total de la facturació.

Una de les grans apostes de Mina és la inversió en la seva instal·lació per tal de millorar el rendiment tècnic de la xarxa de subministrament i així oferir un servei de qualitat als seus clients. Mantenir aquest nivell d’inversió és un principi irrenunciable fruit d’un compromís ferm de la companyia. És per això que Mina destina anualment un important esforç per tal d’adequar i millorar les instal·lacions.

Un dels punts sobre el que es treballa de forma persistent és en el manteniment i adequació de la xarxa de subministrament. Així, en els últims 10 anys la companyia ha instal·lat i renovat gairebé 118.000 metres de canonada, i un total de 6.800 durant l’últim any.

Discurs del President de Mina, Marià Galí a l’acte de celebració dels 175 anys de l’empresa

Hble. Sr. Conseller de Territori i Sostenibilitat; Il·lm. Sr. Alcalde de Terrassa; Alcaldes I Alcaldesses, regidors(es); Presidents d’institucions i entitats; altres càrrecs de les administracions local i autonòmica; senyores i senyors:

En primer lloc, un agraïment especial per la seva assistència a aquest acte, commemoratiu del 175è aniversari de la fundació de la societat que m’honoro en presidir, específicament a l’Hble. Sr. Conseller i a l’Il·lm. Sr. Alcalde.

Mina 175 anys
El President de Mina, Marià Galí, al Centre Cultural de Terrassa

En segon lloc, una gran i sentida felicitació per a les persones que avui han estat distingides per la seva dilatada col·laboració a l’empresa.  Elles són el testimoni de moltes d’altres que amb predisposició i treball diari, han fet possible, des del punt de vista humà i laboral, que hàgim complert aquest aniversari, sense totes elles, els centenars d’elles que han prestat els seus serveis al llarg dels anys, això seria impossible.  Gràcies, moltes gràcies a tots i a totes.

En tercer lloc, un reconeixement a tots aquells altres col·lectius que, amb la seva confiança i contribució, han possibilitat també tal efemèride. Em refereixo a clients, proveïdors, accionistes, directius i consellers, socis estratègics, altres entitats de la societat civil amb les que hem cooperat, i també als polítics i tècnics de les administracions locals i autonòmica amb les que hem treballat conjuntament per tirar endavant i progressar en la gestió de l’aigua que tenim encomanada. Sigue leyendo Discurs del President de Mina, Marià Galí a l’acte de celebració dels 175 anys de l’empresa

Coneixement, innovació i tecnologia per a una gestió de qualitat de l’aigua

Mina aposta per la construcció d’una planta d’osmosi inversa per a garantir una millora en la qualitat organolèptica

Mina, Aigües de Terrassa fa 175 anys que treballa en la gestió de l’aigua, apostant sempre per la innovació, la tecnologia i el coneixement, com a eines essencials per a garantir una gestió de qualitat.

Amb aquest compromís Mina va impulsar l’any 2009 una carta de compromisos per la qual l’empresa es compromet a complir amb els terminis de prestació del servei, però també es compromet a garantir la qualitat de l’aigua i la transparència en la informació dels propis compromisos. Així mateix, a tall d’exemple, Mina es compromet a avisar en el termini de dos dies dels excessos de consum als usuaris ja siguin domèstics, comercials o industrials; resoldre les incidències a la xarxa de distribució (rebentaments) en menys de 40 minuts, o destinar el que resulti dels incompliments de la pròpia carta a accions mediambientals i socials. Sigue leyendo Coneixement, innovació i tecnologia per a una gestió de qualitat de l’aigua

Jordi López: “Mina està preparada per assumir nous reptes com la millora del gust de l’aigua”

  • El director tècnic de Mina, Aigües de Terrassa analitza el potencial tecnològic de Mina

La satisfacció més gran del director tècnic de Mina, Jordi López, és poder solucionar qualsevol incidència de serveiamb rapidesa i efectivitat. Gràcies a la constant innovació de l’empresa, assegura, no només els problemes són puntuals i de ràpida solució, sinó que la companyia està completament preparada per assumir els reptes de futur, com la millora en el gust de l’aigua o la implementació de solucions TIC .

Mina aconsegueix una molt bona valoració en la gestió del servei. No obstant això, els clients consideren que el gust de l’aigua és un aspecte a millorar. Per què l’aigua a Terrassa té aquest gust?
L’aigua que servim prové bàsicament de la conca del Llobregat i el Cardener. Tots dos rius, especialment el segon, travessen zones mineres que incorporen sals dissoltes al riu. I, a més a més, hi ha diverses depuradores que aboquen, per sobre del nostre punt de captació, aigua depurada però amb matèria orgànica al riu. L’única manera que tenim per donar garantia sanitària és incorporar productes de base clor per desinfectar les aigües i aquesta és la raó per la qual els usuaris poden percebre gustos i olors molestos. Sigue leyendo Jordi López: “Mina està preparada per assumir nous reptes com la millora del gust de l’aigua”

Diàleg

Es parla molt de què és Mina, Aigües de Terrassa; de quines són les seves accions en el futur model de gestió de l’aigua de Terrassa o quina és la seva ètica. En primer lloc, Mina és una empresa amb 175 anys d’història, una fita que no hauria estat possible si hagués fet malament les coses; celebrem doncs que el pas del temps ens hagi reconegut la feina ben feta.

Des de Mina gestionem el servei d’aigua a Terrassa, Ullastrell, Viladecavalls, Rellinars i, de forma parcial, a Vacarisses. Des d’aquesta gestió no només ens limitem a assegurar que l’aigua arribi als domicilis, sinó que també vetllem perquè aquesta aigua superi tots els controls analítics i, per tant, tingui la qualitat sanitària per a totes les activitats quotidianes domèstiques o que les indústries puguin, cada dia, tenir un bon servei d’aigua, de forma que no els calgui preocupar-se ni per la seva disponibilitat, ni per la seva qualitat. Alhora, un dels nostres principals reptes és actuar amb la màxima celeritat, de forma que quan es produeixi una incidència operativa en el servei, puguem solucionar-la abans que la seva repercussió arribi a afectar els nostres clients.

Mina novament reconeguda per la seva gestió

  • Mina, Aigües de Terrassa renova per segona vegada el Segell d’Excel·lència en la gestió EFQM 400+

Mina inicia 2017 amb bones notícies per a tots els usuaris, així com els professionals que formen part de l’organització. La companyia ha renovat, per segona vegada i malgrat les dificultats de l’entorn, el Segell d’Excel·lència Europea en la Gestió Empresarial, EFQM 400+ i la seva homologació “Recognised for Excellence 4 stars”, que li va ser atorgat l’octubre del 2012, de manera pionera a Espanya entre les empreses del sector. La puntuació obtinguda en aquesta segona renovació ha estat sensiblement millor que la del 2014, any en el qual Mina ja es va situar en el rang d’entre 450 i 500 punts.

Aquest reconeixement a l’excel·lència en la gestió empresarial és el model de qualitat definit per la Fundació Europea per a la Gestió de Qualitat, (European Foundation for Quality Management) amb l’objectiu d’estimular i ajudar les organitzacions europees a participar en activitats de millora que les portin a l’excel·lència en la gestió empresarial, en la satisfacció dels seus clients i dels seus empleats, en el seu impacte social i en els seus resultats empresarials, donant suport als equips de direcció d’aquestes organitzacions en l’acceleració del procés de convertir la Gestió de Qualitat Total en un factor decisiu per aconseguir una posició de competitivitat global.

EFQM és una fundació sense ànim de lucre creada el 1988 pels presidents de 14 importants companyies europees, sota els auspicis de la Comissió Europea, amb seu a Brussel·les i que compta amb més de 600 membres, des de petites companyies fins a grans multinacionals, instituts d’investigació, escoles de negocis i universitats, repartits en més de 55 països.

Sigue leyendo Mina novament reconeguda per la seva gestió

Mina, Aigües de Terrassa és una empresa amb afany de lucre?

Alguns mitjans de comunicació s’han fet ressò d’uns informes dels serveis jurídics municipals o encarregats per l’ajuntament en els quals s’esmenta un suposat “no afany de lucre” de la proposta formulada per Mina l’any 1941, com a premissa per a l’adjudicació del contracte per  a la gestió de l’abastament a la ciutat que va finalitzar el mes de desembre de 2016.

Cal puntualitzar i contextualitzar algunes qüestions.

És cert que quan es va tancar el contracte de 1941, l’industrial terrassenc, Josep Badrinas Sala, en la seva proposició, va parlar d’un posicionament “patriòtic”. Però situem les coses al seu lloc, Badrinas actuava com a representant de l’Institut Industrial Tèxtil, i per aquesta institució l’essencial de la proposta era garantir els cabals d’aigua suficients per a l’activitat empresarial, especialment la del sector de tints i acabats. Com ho era també la del miler de ciutadans i d’empresaris de tot ordre que van subscriure l’ampliació de capital necessària per escometre la portada d’aigües des del riu Llobregat. En plena postguerra civil el més important de tot era la recuperació econòmica i social de la ciutat. I en el marc del debat per tancar el contracte de 1941, un va parlar de “posicionament patriòtic”, i la Comissió Gestora de l’Ajuntament, a través del seu regidor d’Hisenda, va esmentar el concepte de “fins no lucratius”.

No hi ha més que això. Perquè el compromís final convingut per Mina amb l’ajuntament de la ciutat, mitjançant el contracte de 9 desembre de 1941, estableix clarament que la companyia podrà obtenir el seu just benefici industrial amb els romanents de l’explotació del servei, reservant-se l’ajuntament una participació del 5% dels ingressos derivats de la venda d’aigua, renunciant però a exigir diferents tributs i taxes a l’empresa contractista.

Sigue leyendo Mina, Aigües de Terrassa és una empresa amb afany de lucre?

El dret universal d’accés a l’aigua

El 14 de desembre, Leo Heller, Relator Especial de Nacions Unides per als Drets a l’Aigua Potable i el Sanejament, va protagonitzar una conferència organitzada per la ONG Ongawa, Ingeniería para el Desarrollo Humano, a la seu de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional pel Desenvolupament.

Heller, tal com ja va  fer la seva antecessora, Caterina de Albuquerque, va desmentir davant algunes de les persones que el van interpel·lar que la Declaració de NNUU del 2010 sobre el dret humà a l’aigua defensi la gestió pública del servei de subministrament front la gestió privada.

“El dret humà a l’aigua és sinònim de no mercantilització de l’aigua?” li va preguntar alguna persona de forma repetida i de moltes diverses maneres. En totes les seves respostes, el relator va també repetir que l’important és garantir el dret i que, quan el servei de subministrament d’aigua es realitza per empreses privades, s’ha d’assegurar la seva sostenibilitat econòmica perquè la satisfacció del dret humà sigui garantida.

Com empresa gestora, ens plantegem davant moltes afirmacions que es fan sovint de forma ràpida, qui és que pot garantir de millor forma aquest dret. Sabem de primera mà que només les organitzacions amb coneixement i capacitat efectiva per gestionar la infraestructura poden respondre a aquesta necessitat de forma satisfactòria i sostinguda en el temps. Estem molt d’acord amb Heller amb que la feina es troba, en primer lloc, en garantir que l’aigua arribi a tothom i, en segon lloc, en facilitar el subministrament a totes les persones, també aquelles a les que, degut a la seva situació, no poden fer front a la despesa. Des de Mina treballem per a que la infraestructura estigui al dia i incorpori la nova tecnologia que la fa ser més eficient i més econòmica, alhora que a través dels mecanismes com són la Tarifa Social i el Fons Social de l’Aigua tothom tingui accés a aquest dret universal.