Archivos mensuales: diciembre 2016

El dret universal d’accés a l’aigua

El 14 de desembre, Leo Heller, Relator Especial de Nacions Unides per als Drets a l’Aigua Potable i el Sanejament, va protagonitzar una conferència organitzada per la ONG Ongawa, Ingeniería para el Desarrollo Humano, a la seu de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional pel Desenvolupament.

Heller, tal com ja va  fer la seva antecessora, Caterina de Albuquerque, va desmentir davant algunes de les persones que el van interpel·lar que la Declaració de NNUU del 2010 sobre el dret humà a l’aigua defensi la gestió pública del servei de subministrament front la gestió privada.

“El dret humà a l’aigua és sinònim de no mercantilització de l’aigua?” li va preguntar alguna persona de forma repetida i de moltes diverses maneres. En totes les seves respostes, el relator va també repetir que l’important és garantir el dret i que, quan el servei de subministrament d’aigua es realitza per empreses privades, s’ha d’assegurar la seva sostenibilitat econòmica perquè la satisfacció del dret humà sigui garantida.

Com empresa gestora, ens plantegem davant moltes afirmacions que es fan sovint de forma ràpida, qui és que pot garantir de millor forma aquest dret. Sabem de primera mà que només les organitzacions amb coneixement i capacitat efectiva per gestionar la infraestructura poden respondre a aquesta necessitat de forma satisfactòria i sostinguda en el temps. Estem molt d’acord amb Heller amb que la feina es troba, en primer lloc, en garantir que l’aigua arribi a tothom i, en segon lloc, en facilitar el subministrament a totes les persones, també aquelles a les que, degut a la seva situació, no poden fer front a la despesa. Des de Mina treballem per a que la infraestructura estigui al dia i incorpori la nova tecnologia que la fa ser més eficient i més econòmica, alhora que a través dels mecanismes com són la Tarifa Social i el Fons Social de l’Aigua tothom tingui accés a aquest dret universal.

Els advocats Tornos i Perdigó debaten sobre els avantatges i inconvenients de la gestió directa i indirecta de l’aigua

  • Joaquín Tornos, catedràtic de Dret Administratiu, i Joan Perdigó, professor associat de Dret Administratiu de la UB, van analitzar dimecres la situació de la gestió de l’aigua a Terrassa en la conferència Municipalització o re-municipalització?
  • «Cal fugir de plantejaments apriorístics i estudiar bé els avantatges i desavantatges de cada model”, va insistir Tornos

 

La sala d’actes de la Cambra de Comerç de Terrassa va acollir ahir dimecres, 14 de desembre, la 13a conferència del cicle “Aigua, societat i sostenibilitat” que impulsa la Fundació Mina. En aquesta ocasió, la Fundació Mina va convidar els advocats Joaquim Tornos i Joan Perdigó a parlar sobre Municipalització o re-municipalització? El cas de l’aigua a Terrassa.

A la conferència, a la qual hi van assistir més de 100 persones, Joaquín Tornos va explicar que “a Espanya no està en discussió que l’aigua és un bé públic i que són les entitats locals les responsables d’aquest servei”. El debat, segons Tornos, ha de girar a l’entorn de “com prestar aquest servei perquè sigui eficaç i eficient”.

I en aquest sentit, “parlar de municipalització és un equívoc, perquè realment del que es parla és de la gestió directa de l’aigua. Així mateix, quan es parla de privatització, en realitat del que s’està parlant és de gestió privada, i no pas de que l’aigua passi a ser de propietat privada”, va aclarir.

Tenint ben clar que “estem davant d’un servei públic i l’administració ha de garantir el control sobre la prestació del servei”, si el que es vol és canviar el model de gestió, “s’han de tenir en compte les particularitats de cada cas i qüestions com el coneixement, la situació financera, les necessitats d’inversió, la situació existent fins el moment, la durada dels contractes, el grau de satisfacció del servei o condicionaments de caràcter jurídic, entre altres qüestions”. Sigue leyendo Els advocats Tornos i Perdigó debaten sobre els avantatges i inconvenients de la gestió directa i indirecta de l’aigua

Informació facilitada per Mina a l’Ajuntament

Mina, Aigües de Terrassa ha facilitat a l’Ajuntament de Terrassa la informació requerida, excepte dues qüestions:

  • Identificació, noms dels empleats, salaris i retribucions, així com la identificació i comptes corrents dels clients, per tractar-se d’una informació sensible que segons la pròpia Autoritat Catalana de Protecció de Dades podria ser objecte de sanció en cas de lliurar-se.
  • I la informació relativa a aspectes i bens privats de la pròpia empresa.

És objectiu de l’empresa ser transparents i facilitar l’entesa. Per això, Mina vol fer pública tota la informació que ha facilitat a l’Ajuntament.

A continuació, poden consultar un resum NO EXHAUSTIU de la documentació que, des de fa anys, Mina ha lliurat i continua lliurant al consistori.

Per a una millor comprensió, es presenta desglossada en diferents apartats:

1.INFORMACIÓ QUE S’HA LLIURAT DE FORMA PUNTUAL ATENENT A LES PETICIONS DE L’AJUNTAMENT A PARTIR DE NOVEMBRE DE 2015 (aquesta documentació està recollida en un extens arxiu virtual ja que en moltes ocasions ha estat sol·licitada i lliurada de forma reiterada): Sigue leyendo Informació facilitada per Mina a l’Ajuntament