Todas las entradas de: MINA

Ana Fernández: «Tots tenim una història, però no tots tenim una memòria recuperada»

Ana Diari de Terrassa
Ana Fernández. Imatge: Diari de Terrassa
  • La historiadora Ana Fernández va escriure el quart llibre de Mina, “Mina, Aigües de Terrassa (1842-2017). Una crònica de 175 anys”. Així mateix, va estar present a la presentació del llibre.

Quan Mina, Aigües de Terrassa em va plantejar escriure el llibre que avui es presenta en aquesta sala ─per cert, el mateix espai que el 6 de setembre de 1999 serví per a oficialitzar la constitució de Fundació Mina─, després d’acceptar la proposta, immediatament em sorgí un problema. I era que Mina posseeix un patrimoni bibliogràfic històric molt potent, tal com poden llegir a la solapa d’aquesta publicació. Amb treballs de rememoració històrica encetats el 1992, com és el cas de Notícies sobre l’abastament d’aigua a Terrassa, de Joan Baptista Galí i Barba, i culminades el 2002, amb Mina Pública d’Aigües de Terrassa. Empresa al servei de la comunitat, de Pere Pastallé i Sucarrats i Miquel Solé i Sanabra. Per tant, si la història de l’empresa ja havia estat narrada des dels seus orígens el 1842 fins al 2002, què és el que podia justificar una nova publicació que arribés al 2017: un llibre sobre 15 anys de trajectòria? Això no tenia gaire sentit. Sigue leyendo Ana Fernández: «Tots tenim una història, però no tots tenim una memòria recuperada»

Pròleg de Jordi Agustí, director de l’Agència Catalana de l’Aigua

  • Jordi Agustí, director de l’Agència Catalana de l’Aigua, va ser l’encarregat d’escriure el pròleg del quart llibre de Mina, «Mina, Aigües de Terrassa (1842-2017). Una crònica de 175 anys», que actualitza la història de l’empresa fins als nostres dies.

El teixit empresarial de Catalunya sempre s’ha caracteritzat per la seva empenta i pel seu caràcter pioner. Durant el segle XIX, molts dels serveis que avui en dia tenim a l’abast de la mà, com el subministrament d’aigua, es van forjar a partir de la visió estratègica i l’emprenedoria d’uns empresaris i/o famílies que van liderar iniciatives com la portada d’aigua a les llars, en un context on la prestació de serveis per part de l’administració encara no tenia una presència forta i consolidada.

Jordi Agusti

Sigue leyendo Pròleg de Jordi Agustí, director de l’Agència Catalana de l’Aigua

El Laboratori Ambiental de Mina, Aigües de Terrassa, referent del sector de l’anàlisi de l’aigua

  • El centre aposta per la inversió en equips d’alta tecnologia per a oferir les tècniques analítiques més avançades.
  • El laboratori, amb més de 50 anys d’experiència, analitza aigües de tot tipus: naturals, de consum, de circuits interiors i torres de refrigeració, de piscines i residuals.

Sigue leyendo El Laboratori Ambiental de Mina, Aigües de Terrassa, referent del sector de l’anàlisi de l’aigua

Marta Brull: “El tractament de l’aigua en origen i els controls exhaustius durant tot el procés garanteixen la qualitat sanitària de l’aigua”

La directora del Laboratori de Mina, Aigües de Terrassa, Marta Brull, explica els processos que segueix l’empresa per garantir la qualitat de l’aigua a Terrassa

  • El Laboratori d’Anàlisi Ambiental de Mina, Aigües de Terrassa ofereix totes les operacions relacionades amb l’anàlisi d’aigües, des de la presa de mostres fins al tractament estadístic de resultats, a través de l’ús dels mètodes oficials d’anàlisi i les tècniques analítiques més avançades. Per a Marta Brull, la seva directora, l’acreditació del laboratori per part de l’ENAC des de l’any 2002, demostra l’elevada competència tècnica dels professionals que hi treballen i dels mitjans de què es disposa.

Sigue leyendo Marta Brull: “El tractament de l’aigua en origen i els controls exhaustius durant tot el procés garanteixen la qualitat sanitària de l’aigua”

Discurs del President de Mina, Marià Galí a l’acte de celebració dels 175 anys de l’empresa

Hble. Sr. Conseller de Territori i Sostenibilitat; Il·lm. Sr. Alcalde de Terrassa; Alcaldes I Alcaldesses, regidors(es); Presidents d’institucions i entitats; altres càrrecs de les administracions local i autonòmica; senyores i senyors:

En primer lloc, un agraïment especial per la seva assistència a aquest acte, commemoratiu del 175è aniversari de la fundació de la societat que m’honoro en presidir, específicament a l’Hble. Sr. Conseller i a l’Il·lm. Sr. Alcalde.

Mina 175 anys
El President de Mina, Marià Galí, al Centre Cultural de Terrassa

En segon lloc, una gran i sentida felicitació per a les persones que avui han estat distingides per la seva dilatada col·laboració a l’empresa.  Elles són el testimoni de moltes d’altres que amb predisposició i treball diari, han fet possible, des del punt de vista humà i laboral, que hàgim complert aquest aniversari, sense totes elles, els centenars d’elles que han prestat els seus serveis al llarg dels anys, això seria impossible.  Gràcies, moltes gràcies a tots i a totes.

En tercer lloc, un reconeixement a tots aquells altres col·lectius que, amb la seva confiança i contribució, han possibilitat també tal efemèride. Em refereixo a clients, proveïdors, accionistes, directius i consellers, socis estratègics, altres entitats de la societat civil amb les que hem cooperat, i també als polítics i tècnics de les administracions locals i autonòmica amb les que hem treballat conjuntament per tirar endavant i progressar en la gestió de l’aigua que tenim encomanada. Sigue leyendo Discurs del President de Mina, Marià Galí a l’acte de celebració dels 175 anys de l’empresa

Coneixement, innovació i tecnologia per a una gestió de qualitat de l’aigua

Mina aposta per la construcció d’una planta d’osmosi inversa per a garantir una millora en la qualitat organolèptica

Mina, Aigües de Terrassa fa 175 anys que treballa en la gestió de l’aigua, apostant sempre per la innovació, la tecnologia i el coneixement, com a eines essencials per a garantir una gestió de qualitat.

Amb aquest compromís Mina va impulsar l’any 2009 una carta de compromisos per la qual l’empresa es compromet a complir amb els terminis de prestació del servei, però també es compromet a garantir la qualitat de l’aigua i la transparència en la informació dels propis compromisos. Així mateix, a tall d’exemple, Mina es compromet a avisar en el termini de dos dies dels excessos de consum als usuaris ja siguin domèstics, comercials o industrials; resoldre les incidències a la xarxa de distribució (rebentaments) en menys de 40 minuts, o destinar el que resulti dels incompliments de la pròpia carta a accions mediambientals i socials. Sigue leyendo Coneixement, innovació i tecnologia per a una gestió de qualitat de l’aigua

Jordi López: “Mina està preparada per assumir nous reptes com la millora del gust de l’aigua”

  • El director tècnic de Mina, Aigües de Terrassa analitza el potencial tecnològic de Mina

La satisfacció més gran del director tècnic de Mina, Jordi López, és poder solucionar qualsevol incidència de serveiamb rapidesa i efectivitat. Gràcies a la constant innovació de l’empresa, assegura, no només els problemes són puntuals i de ràpida solució, sinó que la companyia està completament preparada per assumir els reptes de futur, com la millora en el gust de l’aigua o la implementació de solucions TIC .

Mina aconsegueix una molt bona valoració en la gestió del servei. No obstant això, els clients consideren que el gust de l’aigua és un aspecte a millorar. Per què l’aigua a Terrassa té aquest gust?
L’aigua que servim prové bàsicament de la conca del Llobregat i el Cardener. Tots dos rius, especialment el segon, travessen zones mineres que incorporen sals dissoltes al riu. I, a més a més, hi ha diverses depuradores que aboquen, per sobre del nostre punt de captació, aigua depurada però amb matèria orgànica al riu. L’única manera que tenim per donar garantia sanitària és incorporar productes de base clor per desinfectar les aigües i aquesta és la raó per la qual els usuaris poden percebre gustos i olors molestos. Sigue leyendo Jordi López: “Mina està preparada per assumir nous reptes com la millora del gust de l’aigua”

Diàleg

Es parla molt de què és Mina, Aigües de Terrassa; de quines són les seves accions en el futur model de gestió de l’aigua de Terrassa o quina és la seva ètica. En primer lloc, Mina és una empresa amb 175 anys d’història, una fita que no hauria estat possible si hagués fet malament les coses; celebrem doncs que el pas del temps ens hagi reconegut la feina ben feta.

Des de Mina gestionem el servei d’aigua a Terrassa, Ullastrell, Viladecavalls, Rellinars i, de forma parcial, a Vacarisses. Des d’aquesta gestió no només ens limitem a assegurar que l’aigua arribi als domicilis, sinó que també vetllem perquè aquesta aigua superi tots els controls analítics i, per tant, tingui la qualitat sanitària per a totes les activitats quotidianes domèstiques o que les indústries puguin, cada dia, tenir un bon servei d’aigua, de forma que no els calgui preocupar-se ni per la seva disponibilitat, ni per la seva qualitat. Alhora, un dels nostres principals reptes és actuar amb la màxima celeritat, de forma que quan es produeixi una incidència operativa en el servei, puguem solucionar-la abans que la seva repercussió arribi a afectar els nostres clients.

Mina novament reconeguda per la seva gestió

  • Mina, Aigües de Terrassa renova per segona vegada el Segell d’Excel·lència en la gestió EFQM 400+

Mina inicia 2017 amb bones notícies per a tots els usuaris, així com els professionals que formen part de l’organització. La companyia ha renovat, per segona vegada i malgrat les dificultats de l’entorn, el Segell d’Excel·lència Europea en la Gestió Empresarial, EFQM 400+ i la seva homologació «Recognised for Excellence 4 stars», que li va ser atorgat l’octubre del 2012, de manera pionera a Espanya entre les empreses del sector. La puntuació obtinguda en aquesta segona renovació ha estat sensiblement millor que la del 2014, any en el qual Mina ja es va situar en el rang d’entre 450 i 500 punts.

Aquest reconeixement a l’excel·lència en la gestió empresarial és el model de qualitat definit per la Fundació Europea per a la Gestió de Qualitat, (European Foundation for Quality Management) amb l’objectiu d’estimular i ajudar les organitzacions europees a participar en activitats de millora que les portin a l’excel·lència en la gestió empresarial, en la satisfacció dels seus clients i dels seus empleats, en el seu impacte social i en els seus resultats empresarials, donant suport als equips de direcció d’aquestes organitzacions en l’acceleració del procés de convertir la Gestió de Qualitat Total en un factor decisiu per aconseguir una posició de competitivitat global.

EFQM és una fundació sense ànim de lucre creada el 1988 pels presidents de 14 importants companyies europees, sota els auspicis de la Comissió Europea, amb seu a Brussel·les i que compta amb més de 600 membres, des de petites companyies fins a grans multinacionals, instituts d’investigació, escoles de negocis i universitats, repartits en més de 55 països.

Sigue leyendo Mina novament reconeguda per la seva gestió

Mina, Aigües de Terrassa és una empresa amb afany de lucre?

Alguns mitjans de comunicació s’han fet ressò d’uns informes dels serveis jurídics municipals o encarregats per l’ajuntament en els quals s’esmenta un suposat “no afany de lucre” de la proposta formulada per Mina l’any 1941, com a premissa per a l’adjudicació del contracte per  a la gestió de l’abastament a la ciutat que va finalitzar el mes de desembre de 2016.

Cal puntualitzar i contextualitzar algunes qüestions.

És cert que quan es va tancar el contracte de 1941, l’industrial terrassenc, Josep Badrinas Sala, en la seva proposició, va parlar d’un posicionament “patriòtic”. Però situem les coses al seu lloc, Badrinas actuava com a representant de l’Institut Industrial Tèxtil, i per aquesta institució l’essencial de la proposta era garantir els cabals d’aigua suficients per a l’activitat empresarial, especialment la del sector de tints i acabats. Com ho era també la del miler de ciutadans i d’empresaris de tot ordre que van subscriure l’ampliació de capital necessària per escometre la portada d’aigües des del riu Llobregat. En plena postguerra civil el més important de tot era la recuperació econòmica i social de la ciutat. I en el marc del debat per tancar el contracte de 1941, un va parlar de “posicionament patriòtic”, i la Comissió Gestora de l’Ajuntament, a través del seu regidor d’Hisenda, va esmentar el concepte de “fins no lucratius”.

No hi ha més que això. Perquè el compromís final convingut per Mina amb l’ajuntament de la ciutat, mitjançant el contracte de 9 desembre de 1941, estableix clarament que la companyia podrà obtenir el seu just benefici industrial amb els romanents de l’explotació del servei, reservant-se l’ajuntament una participació del 5% dels ingressos derivats de la venda d’aigua, renunciant però a exigir diferents tributs i taxes a l’empresa contractista.

Sigue leyendo Mina, Aigües de Terrassa és una empresa amb afany de lucre?